جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١
صفحه اصلی > اخبار > اخبار نمایشگاههای استانی 
اخبار > پیامدهای شیوع کرونا بر زنان و جوانان کارآفرین در حوزه تولید


  چاپ        ارسال به دوست

گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد از:

پیامدهای شیوع کرونا بر زنان و جوانان کارآفرین در حوزه تولید

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران به نقل از گزارش منتشره در تاریخ 6 فروردین ماه 1400 برابر با 26 مارس 2021 توسط نمایندگی دائم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در وین، شیوع همه گیری کرونا عواقب گسترده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی و جهانی به همراه داشته است به طور خاص، شیوع کرونا باعث ایجاد اختلالات عمده در زنجیره های تأمین و تغییر شدید در الگوی مصرف شده است. به منظور درک بهتر تأثیر بحران کرونا بر مشاغل تحت هدایت زنان و جوانان و اتخاذ واکنش مناسب بر اساس آن، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( یک نظرسنجی جهانی را در اواسط سال  2020میان زنان و جوانان کارآفرین و همچنین شاغل در بخش تولید و خدمات مرتبط با تولید در سراسر جهان انجام داده و طی آن، به بررسی پیامدهای شیوع کرونا بر کسب و کار این دسته از افراد پرداخته که اهم داده ها و نتایج به دست آمده به شرح زیر است.

نمونه های جمعیتی و مشخصات تجاری جامعه هدف

در این نظرسنجی 1119 شرکت کردند که 759 نفر زن و 347 نفر مرد بودند. یازده پاسخ دهنده ترجیح دادند جنسیت خود را مشخص نکنند. از این تعداد، 491 نفر کار آفرینان زن بودند و  352 نفر نیز در دسته کارآفرینان جوانان قرار داشتند که از همین تعداد، 204 نفر کار آفرین زن جوان بودند.

پیامدهای کرونا بر تولید و تجارت

شیوع کرونا پیامدهای شدیدی بر فعالیت های کسب و کار داشته است. بر همین اساس، فعالیت 46 درصد از مشاغل مورد بررسی، به طور موقت تعطیل شده است و 2 درصد دیگر نیز به طور دائم تعطیل شده اند. در همین راستا، 49 درصد از کار آفرینان زن مورد بررسی از تعلیق موقت فعالیت های تجاری خود خبر دادند. این آمار برای کارآفرینان جوان 51 درصد، و کار آفرینان مرد بالای 35 سال، 35 درصد می باشد. طبق این تحقیق، 3 درصد از کار آفرینان زن از تعطیلی کامل کسب و کار خود خبر دادند و در میان جوانان کار آفرین، این آمار 2 درصد می باشد.

52 درصد از کارآفرینان مورد بررسی گزارش دادند که مجبور به پایان همکاری کامل با تمام یا بخشی از کارکنان خود شده اند. در این میان، 3 شرکت از هر 4 شرکت، از 1 تا 5 کارمند خود را کاهش داده اند. به طور کلی، ضرر و زیان بازار، کمبود نقدینگی و مشکلات عرضه، عمده ترین چالش های برآمده از کرونا است که مشاغل مورد بررسی با آن روبرو هستند.

در مورد تأثیر شیوع کرونا در موضوع تجارت زنان و جوانان، حدود 45 درصد پاسخ دهندگان "لغو سفارشات از بازار داخلی" را پیامد عمده ارزیابی نمودند، و 40 درصد دیگر نیز "کمبود نقدینگی" و "خرید مواد خام و سایر ملزومات" را از علل عمده معرفی نمودند.

از سوی دیگر، "دسترسی به اینترنت و فناوری های"ICT و "لغو سفارشات از بازار بین المللی" کمترین مشکل برای پیامدهای کرونا ارزیابی می شوند، که به ترتیب 45 و 57 درصد پاسخ دهندگان آن را در رده مشکلات کم تر مهم ارزیابی کردند.

ارزیابی پیامدهای کرونا به تفکیک درجه سختی در رابطه با حوزه های مختلف مرتط با تولید

به طور کلی، زنان و جوانان کارآفرین نسبت به همتایان "مرد بالای 35 " خود، به میزان بیشتری نسبت به تأثیرات کرونا دچار محدودیت شده اند. در حالی که ماهیت چالش ها در مشاغل مشابه است، زنان و مشاغل تحت هدایت جوانان، انعطاف و مقاومت کمتری در زمان های بحران از خود نشان داده اند. اختلافات آمار در همین خصوص به ویژه برای "خرید مواد اولیه و ملزومات" میان زنان و افراد جوان با مردهای بالای 35 سال قابل توجه است؛ جایی که 50 درصد مردان بالای 35 سال این موضوع را جزو موارد کمتر دشوار اعلام نموده اند، در حالی که فقط 35 درصد زنان و افراد جوان این موضوع را جزو موارد کمتر دشوار اعلام کرده اند.

جزئیات مربوط به "ضرر بازار" نشان می دهد که 92 درصد زنان کارآفرین و 90 درصد جوانان کارآفرین، آن را جزو شدیدترین مشکلات ناشی از کرونا عنوان نموده اند که بدان معنی است که آنها تا حد زیادی لغو سفارشات از بازار داخلی و یا بازار بین المللی را در اثر شیوع همه گیری کرونا تجربه کرده اند.

لغو سفارشات از بازار بین المللی، تهدیدی بالاتر از لغو سفارشات از بازار داخلی برای کسب و کار تلقی می شود. 61 درصد از مشاغل صادرات محور، "لغو سفارشات از بازار بین المللی" را در ردیف مشکلات با درجه سختی بالا اعلام داشته اند، در حالی که در مقابل 40 درصد از غیر صادر کنندگان "لغو سفارشات از بازار داخلی" را با همان درجه دشواری اعلام نموده اند.

ارزیابی چالش های مربوط به ضرر بازار (حوزه صادرات در برابر حوزه واردات)

این امر به ویژه در مورد زنان کارآفرین صادر کننده بسیار صدق می کند، بطوریکه 65 درصد از آنها گزارش کرده اند که ضرر در بازارهای بین المللی جزو مهم ترین سختی ها و مشکلات برآمده از کرونا بوده است. این رقم برای افراد غیر صادر کننده در بازار داخلی 48 درصد بوده است. با این حال، سهم کمتری از جوانان و مردان کارآفرین بالای 35 سال، ضرر و زیان در بازار بین المللی را با درجه سختی بالا مرتبط می کند.

در مورد مشکلات تأمین و عرضه، 40 درصد از زنان کارآفرین، 37 درصد از جوانان کارآفرین و 28 درصد از کارآفرینان مردان بیش از 35 سال، خرید مواد و لوازم اولیه را جزو مشکلات با درجه سختی بالا عنوان نموده اند.

این الگو، کاملاً با الگوی کمبود نقدینگی مشابه است که یک درجه دشواری 41 درصدی را برای زنان کارآفرین،36 درصدی را برای جوانان کارآفرین و 32 درصدی را برای مردان کارآفرین بالای 35 سال ارزیابی می کند.

اکثریت نسبی حدود 35 درصد از پاسخ دهندگان، صرف نظر از گروه جنسی و سنی، هیچ مشکلی در رابطه با پایان کار یا انفصال کارکنان نداشتند. با این حال، 25 درصد از زنان کارآفرین، 22 درصد از جوانان کارآفرین و 19 درصد از مردان کارآفرین بالای 35 سال، آن را با سطح بالایی از مشکلات مرتبط کردند.

پشتیبانی های مورد نیاز برای غلبه بر پیامدهای کرونا در کسب و کار

مهمترین حوزه های مرتبط حمایت از کارآفرینان برای غلبه بر بحران کرونا ، "دسترسی به منابع مالی" و پس از آن، "حفظ مشتری و تعامل"، "تنوع بازار و توسعه محصول" در همه گروه ها می باشد.

برای 46 درصد از کارآفرینان مورد بررسی، حمایت از بهبود "دسترسی به منابع مالی" بسیار مهم است و به دنبال آن، "حفظ مشتری / تعامل" ) 44 درصد( و "تنوع بازار و توسعه محصول" ) 38 درصد( می باشد.

با این حال، هیچ ارتباط و یا ارتباط محدودی با "دسترسی به فناوری" و "امنیت، کیفیت، بهداشت، محیط زیست، مدیریت پسماند" با پیامدهای ناشی از کرونا بر کسب و کار و تجارت وجود ندارد.

انتهای خبر/


٠٨:٢٦ - چهارشنبه ١ ارديبهشت ١٤٠٠    /    شماره : ٢٤٩٢    /    تعداد نمایش : ٤١١BIE Member
expo

  • دفتر رهبری
  • ریاست جمهوری
  • دولت
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • پیام رهبر در سال 1399
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد.