دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦
صفحه اصلی > خدمات نمایشگاهی > برگزاری نمایشگاههای داخلی 
برگزاری نمایشگاههای داخلی
عنوان خدمت زمان ارائه خدمت/روز تعرفه ارائه خدمت/ریال واحد ارائه دهنده خدمت واحد ناظر فرم های مورد نیاز
اسم شماره تماس اسم شماره تماس
واگذاری فضای نمایشگاهی به مجریان   30 تا 40 روزقبل از برگزاری نمایشگاه

تعرفه واگذاری فضاهای نمایشگاهی

مدیریت نمایشگاههای داخلی 21912651 معاونت امور نمایشگاهی 21912731 فرم های مورد نیاز
نظارت و ارزیابی نمایشگاهها 15 روزقبل از برگزاری نمایشگاه -
مدیریت نمایشگاههای داخلی 21912651 معاونت امور نمایشگاهی 21912731 فرم های مورد نیاز

* برای دریافت مراحل خدمت واگذاری فضای نمایشگاهی به مجریان اینجا کلیک نمایید.
* برای دریافت مراحل خدمت نظارت و ارزیابی نمایشگاهها اینجا کلیک نمایید.

UFI Member
BIE Member
  • دفتر رهبری
  • ریاست جمهوری
  • دولت
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • پیام رهبر در سال 1396
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت نمایشگاههای بین المللی ايران می باشد.