سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦
صفحه اصلی > خدمات نمایشگاهی > واگذاری غرف موقت مواد غذایی 
واگذاری غرف موقت مواد غذایی
عنوان خدمت زمان ارائه خدمت/روز تعرفه ارائه خدمت/ریال واحد ارائه دهنده خدمت واحد ناظر
اسم شماره تماس اسم شماره تماس
واگذاری غرف موقت مواد غذایی 10 روز قبل از برگزاری نمایشگاه مزایده  امورخدمات نمایشگاهی

21913051

21913048

مدیریت امور اجرائی 21913050

* برای دریافت مراحل خدمت واگذاری غرف موقت مواد غذایی اینجا کلیک نمایید.

UFI Member
BIE Member
  • دفتر رهبری
  • ریاست جمهوری
  • دولت
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • پیام رهبر در سال 1396
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت نمایشگاههای بین المللی ايران می باشد.