يکشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٦
صفحه اصلی > ارتباط با ما > نظام پیشنهادات 
نظام پیشنهادات

ثبت نظام پیشنهادات

تشریح مشکل


25 امتیاز
1)کدام عوامل مکانی در ایجاد مشکل مورد نظر شما تاثیر گذار بوده اند؟

2)کمبود یا نقص در کدام تجهیزات و امکانات،زمینه ساز بروز مشکل مورد نظر بوده است؟

3)وجود یا کمبود کدام سیاستها و قوانین و مقررات را در ایجاد مشکل موثر می دانید؟

4)اگر نامناسب بودن روشهای انجام کار موجب بروز مشکل شده است آنها را ذکر کنید؟

5)کدام عوامل محیطی در ایجاد مشکل دخالت داشته اند؟

6)عوامل تاثیر گذار انسانی در ایجاد مشکل چه بوده اند؟

راه حلهای مورد نظرتان را در راستای مشکلات ذکر شده در هر کدام از حوزه های زیر شرح دهید:

تشریح راه حل


20 امتیاز

1)عوامل مکانی

2)تجهیزات وامکانات

3)سیاستگذاری و قوانین ومقررات

4)روشهای انجام کار

5)عوامل محیطی

6)عوامل انسانی

عنوان پیشنهاد: *
تشریح پیشنهاد: *

نتایج اجرای پیشنهاد


25 امتیاز

1)با اجرای پیشنهاد شما، چه مقدار در هزینه ها صرفه جویی خواهد شد؟

2)برآورد می کنید با اجرای پیشنهادتان چه مقدار درآمد عاید شرکت گردد؟

3)چنانچه پیشنهاد شما پیشنهادی کیفی می باشد بهبودهای حاصل از اجرای آن چه خواهد بود؟

مشخصات اجرایی پیشنهاد


20 امتیاز

1)هزینه مورد نیاز جهت اجرای پیشنهاد چه میزان است؟

2)برای انجام پیشنهاد چه مدت زمان مورد نیاز است؟

3)بهبودهای حاصل از اجرای پیشنهاد چگونه اندازه گیری می شوند؟

4)کدام واحد سازمانی باید پیشنهاد را به اجرا در آورد؟

5)آیا شما توانایی اجرای پیشنهادتان را دارید؟

بلی/ خیر

6)آیا شما تمایل دارید در اجرای پیشنهادتان مشارکت کنید؟

بلی/ خیر

اینجانب با توجه به ضوابط و شرایط شرکت تقاضای رسیدگی به این پیشنهاد را دارم .

نام و نام خانوادگی تحصیلات محل خدمت تلفن همراه

آدرس پست الکترونیکی

* * * *

*

نکات قابل توجه:
*متناسب نوع پیشنهاد (کمی یا کیفی) باید به تمامی سوالات مرتبط،پاسخ داده شود.
*پیشنهاد مطرح شده با توجه به امتیازهای اختصاص یافته،ارزشگذاری شده و به آن پاداش تعلق می گیرد.
*چنانچه توضیحات بیشتری برای تشریح پیشنهادتان دارید آن را پیوست نمایید
.


UFI Member
BIE Member
  • دفتر رهبری
  • ریاست جمهوری
  • دولت
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • پیام رهبر در سال 1396
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت نمایشگاههای بین المللی ايران می باشد.