شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢
صفحه اصلی > دستورالعمل ها و مقررات > قوانین ومقررات عمومی دولتی > برنامه 5 ساله پنجم توسعه ج.ا.ایران 
برنامه 5 ساله پنجم توسعه ج.ا.ایران

" برنامه 5 ساله پنجم توسعه ج.ا.ایران "

 بخش اولچشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و سیاستهای کلی برنامه پنجم
 بخش دوم:  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 بخش سوم:  قوانین و مقررات تنفیذی و ارجاعی در قانون برنامه پنجم 


دریافت فایل

BIE Member
expo

  • دفتر رهبری
  • ریاست جمهوری
  • دولت
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • پیام رهبر در سال 1399
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد.