تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

آشنايي با نمايشگاه و نحوه برگزاري و مشاركت در آن


کتابي که در پيش‌ روي شماست سعي درآشنا نمودن مختصر خواننده با صنعت نمايشگاهي وتاريخچه آن دارد، ليکن از آنجايي‌که جنبه کاربردي آن بيشتر مدنظر نگارنده بوده است، سعي شده تا آنچه را که برگزار كنندگان نمايشگاههاي مختلف جهت برپايي نمايشگاههاي موفق و شرکتهاي بازرگاني، توليدي وخدماتي جهت حضور موفق در نمايشگاه بدان نياز دارند را دراختيارشما قرار دهد، درتدوين اين کتاب مطالب علمي و آکادميک و تجربيات نگارنده درامر برگزاري و عرضه كالا در نمايشگاههاي داخلي و خارجي و بهره‌مندي ازتجارب ديگرصاحب نظران بگونه‌اي با يکديگر اجين شده‌اند تا اجراي مرحله به مرحله آن موجب سهولت در تصميم‌گيري و اجرا و مشارکت درنمايشگاه را فراهم آورد، به عبارت ديگر سعي گرديده، تا يک کتاب و جزوه کارگاهي براي افرادي که بصورت کوتاه مدت سعي در فراگيري اين فن را دارند مهيا شده باشد. از آنجائيكه قطعاً اين جزوه با نواقص تخصصي فراواني روبرو است اين حقير از تک تک شما انديشمندان و متخصصان تقاضا دارد از ارسال نقطه‌نظرات خود جهت برطرف نمودن آن و تکمیل نمودن مطالب هر یک از سرفصلها به آدرس پست الکترونیکی زیر دریغ نفرمایند.

فصل اول : آشنایی با نمایشگاه و مفاهیم نمایشگاهی

فصل دوم : چگونگی نحوه مشارکت در نمایشگاه

فصل سوم : مدیریت برگزاری نمایشگاه