تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

  1. رعایت کرامت و منزلت انسانی، پاسخگویی، صداقت و گشاده رویی، امانت داری و خدمتگزاری در بالاترین سطح ممکن مورد احترام و حمایت این شرکت می باشد .
  2. حفظ و توسعه ارتباط با ذینفعان و عموم در راستای بهبود خدمت رسانی بهمراه اطلاع رسانی دقیق و شفاف از خدمات و فرایند دریافت آن با بهره گیری از روشهای مختلف و نوین از اصول پذیرفته شرکت می باشد .
  3. بهره گیری از شرکای حرفه ای و توانمند در ارائه خدمات استاندارد و کیفی به ذینفعان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و با ایجاد شرایط حضور برابر در دستیابی به فرصتها و امکانات را رسالت خود می داند .
  4. فعالیتهای حرفه ای شرکت در راستای ارائه خدمات مطلوب براساس استانداردهای بین المللی صنعت نمایشگاهی خواهد بود .
  5. رعایت الزامات سلامت و ایمنی و زیست محیطی در کلیه فعالیتهای شرکت بعنوان یک اصل می باشد .
  6. شرکت در راستای بهبود خدمت رسانی به ذینفعان و عموم، خود را مکلف به پایش و بهبود مستمر خدمات قابل ارائه می داند .
  7. شرکت همواره خود را مکلف به همکاری با اصحاب رسانه و بهره گیری از ظرفیتهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی رسانه های دیداری و شنیداری بمنظور اطلاع رسانی عمومی فعالیتها به شهروندان می داند .
  8. شرکت ضمن حمایت از فعالیتهای سازمان یافته قانونی در ترویج و توسعه خدمات نمایشگاهی از ظرفیتهای آنان در خدمت رسانی بهینه بهره می جوید .
  9. ایجادو توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی به شهروندان همواره مورد اهتمام مدیران شرکت می باشد .
  10. سنجش رضایتمندی ذینفعان بهمراه اخذ نظرات، بررسی و پیگیری شکایات، انتقادات، پیشنهادات و نیز ایجاد امکان دیدار بی واسطه با مسئولین همواره مورد حمایت شرکت میباشد .