تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

بازدید اعضاء هیأت مدیره معاونان و مدیران شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از مرکز نمایشگاهی ایران مال

۲۷ تیر ۱۴۰۲

دسته بندی: نمایشگاه های داخلی

بازدید اعضاء هیأت مدیره معاونان و مدیران شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از مرکز نمایشگاهی ایران مال
بازدید اعضاء هیأت مدیره معاونان و مدیران شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از مرکز نمایشگاهی ایران مال
مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره، معاونان و مدیران مستقل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران از سایت و امکانات مرکز نمایشگاهی ایران مال بازدید کردند.
نظر به اهمیت موضوع به اشتراک گذاشتن رویدادهای نمایشگاهی در قالب یک تقویم کاری مبتنی بر انعقاد تفاهمنامه فی مابین شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و مرکز نمایشگاه‌های ایران مال، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران مستقل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از محل برگزار نمایشگاه‌های ایران مال بازدید نمودند.
در این بازدید بر توسعه همکاری های فی مابین در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری که در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ بین دو شرکت امضا شده تاکید گردید و مقرر شد اقدامات لازم در راستای استفاده از ظرفیت های مرکز نمایشگاه های بین المللی ایران مال توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.
بهره گیری از امکانات توسط طرفین در قالب قرارداد همکاری مشترک، کمک به ایجاد تقویم نمایشگاهی و اخذ مجوزهای نمایشگاهی برای مرکز نمایشگاهی ایران مال از جمله موضوعات مورد تاکید در این بازدید بود.
لازم به یادآوری است، مجید محمدخانی مدیرعامل مرکز نمایشگاه های بین المللی ایران مال و خانم حسینی معاون وی در این بازدید حضور داشتند.

عکس ها

https://iranfair.com/p/66