تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

مطالبه گری علائی طباطبایی در برنامه تهران ۲۰

۱۸ آبان ۱۴۰۲

دسته بندی: اخبار عمومی

مطالبه گری علائی طباطبایی در برنامه تهران ۲۰
علائی طباطبایی در برنامه تهران ۲۰ مطالبه گری کرد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران؛ *علائی طباطبایی در برنامه تهران ۲۰ مطالبه گری کرد: * مدیریت شهری تهران به "بهانه" ترافیک، اقتصاد بخش خصوصي و معیشت مردم را هدف قرار داده است. این بخشی از صحبت‌های علائی طباطبائی بود که باعث شد بعد از سالها مردم از متولیان صنعت نمایشگاهی کشور سخن کارشناسی بشنوند. در گوشه‌ای از این مطالبه گری، حقایقى درخصوص لجبازی مدیریت شهری تهران در حذف جانبدارانه برنامه‌های توسعه شهری، جزئی نگری و نگاه بخشی، فاش شد که نمایندگان شورای شهر تهران و نمایشگاه شهر آفتابِ با طفره رفتن از پاسخ به آنها عاجز ماندند.  انتهای پیام/
https://iranfair.com/p/144