تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

محسن احمدزاده سرپرست حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران شد

۹ خرداد ۱۴۰۲

دسته بندی: نمایشگاه های داخلی

محسن احمدزاده سرپرست حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران شد
محسن احمدزاده سرپرست حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران شد
با صدورحکمی از سوی آقای دکتر سیداحمدرضا علائی طباطبائی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، آقای دکتر محسن احمدزاده به سمت سرپرست حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین الملل منصوب گردید. در این حکم آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران منصوب می گردید. در ضمن شایان ذکر است، ایشان از نام آشنایان حوزه روابط عمومی و امور بین الملل در راستای نوآوری و فناوری به خصوص نوآوری اجتماعی بوده و همچنین مدرس، حوزه مدیریت جز اساتید دانشگاه تهران نیز می باشند.
https://iranfair.com/p/22