تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

نشست صمیمانه هیأت مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

۱۵ تیر ۱۴۰۲

دسته بندی: اخبار عمومی

نشست صمیمانه هیأت مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
نشست صمیمانه اعضاءمحترم هیات مدیره با معاونین و مدیران شرکت سهامی نمایشگاه
نشست صمیمانه اعضاءمحترم هیأت مدیره با معاونین و مدیران شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران در روز چهارشنبه مورخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲ در محل تالار اصفهان شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران برگزار شد.
https://iranfair.com/p/61