تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران
روابط عمومی و امور بین الملل

تودیع و معارفه سرپرست مدیریت خدمات فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

۳ مرداد ۱۴۰۲

دسته بندی: اخبار عمومی

تودیع و معارفه سرپرست مدیریت خدمات فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
مراسم تودیع و معارفه سرپرست مدیریت خدمات فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران برگزار شد.
مراسم تودیع جناب آقای حامد خوش الحان و معارفه آیت اله حضرتی سرپرست جدید مدیریت خدمات فنی و مهندسی دوشنبه دوم مرداد ماه 1402 با حضور رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاهای ج.ا.ایران، معاونین، مدیران و جمعی از کارشناسان برگزار شد.

در پایان مراسم، حکم انتصاب جناب آقای حضرتی  از سوی جناب آقای علائی طباطبایی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران به ایشان اهدا شد.

عکس ها

https://iranfair.com/p/72