تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

فراخوان سی و یکمین نمایشگاه بین المللی غذایی، مواد اولیه غذایی و آشامیدنی اکسپو مسکو

۲۰ آبان ۱۴۰۲

دسته بندی: اخبار عمومی

فراخوان سی و یکمین نمایشگاه بین المللی غذایی، مواد اولیه غذایی و آشامیدنی اکسپو مسکو
سی و یکمین نمایشگاه بین المللی غذایی، مواد اولیه غذایی و آشامیدنی اکسپو مسکو بهمن ماه برگزار می شود.
www.tcir.ru
https://iranfair.com/p/147