تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

تجدید مزایده فروش ضایعات واقع در ( سالن 23) شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

۱۴ آذر ۱۴۰۲

دسته بندی: اخبار عمومی

تجدید مزایده فروش ضایعات واقع در ( سالن 23) شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران مقدار متنابهی از انواع ضایعات را از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.

آگهی تجدید مزایده 

موضوع:  " تجدید مزایده فروش ضایعات واقع در ( سالن 23) شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 " 

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد مقدار متنابهی از انواع ضایعات از قبیل: کولر آبی و گازی، بخاری ، قطعات تاسیساتی ، لوله فلزی، مخزن گالوانیزه و .... را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت اخذ لیست اقلام ضایعاتی و دریافت اوراق شرایط شرکت در مزایده به سایت شرکت سهامی نمایشگاهها
به نشانی WWW.IRANFAIR.COM و یا حضوراً به آدرس تهران بزرگراه چمران  خیابان سئول  خیابان اختصاصی نمایشگاه محل دائمی نمایشگاه های بین المللی  اداره تدارکات، خدمات و پشتیبانی مراجعه نمایند. 

-زمان اخذ لیست اقلام ضایعاتی و اوراق شرایط و همچنین بازدید : 19/9/1402 لغایت 28/9/1402  از ساعت 8 لغایت ساعت 14

-آخرین زمان تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه شرکت: دوشنبه 4/10/1402  ساعت 15 

-زمان بازگشایی پاکات مزایده : سه شنبه 5/10/1402 ساعت 9

تضمین شرکت در مزایده : واریز مبلغ000/000/800/3 ریال بابت مزایده ضایعات واقع در سالن 23 به نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران حساب سپرده نزد بانک مرکزی تمرکز وجوه سپرده به شماره شبا IR520100004001057906374047 و یا تهیه و ارائه یک فقره ضمانتنامه بانکی بنام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد . 

*جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22662682-021 اداره تدارکات تماس حاصل نمایید . 

" شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران "

 

عکس ها

https://iranfair.com/p/173