تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

اطلاعیه

۱۴ تیر ۱۴۰۲

دسته بندی: نمایشگاه های داخلی

اطلاعیه
اطلاعیه قطعی برق
به اطلاع می رساند: با عنایت به تکلیف شرکت توزیع نیروی برق به نمایشگاه بین المللی تهران مبنی بر توقف استفاده از برق شبکه در ساعات پیک مصرف عمومی و لزوم رعایت این مهم توسط شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران، برق سیستم های برودتی سالنها و نیز برق مصرفی غرف از ساعت 14:00 امروز چهارشنبه مورخ 1402/4/14 قطع خواهد شد. در زمان قطعی برق، روشنایی عمومی سالنها از طریق ژنراتور تأمین خواهد شد. پیشاپیش از همکاری و صبوری شما سپاسگزاریم.
https://iranfair.com/p/59