تماس
iran international exhibition
دسته بندی

نمایشگاه های خارجی

بازدید سرکنسول ایران از شانزدهمین نمایشگاه مواد غذایی آنوفود بمبئی/افزایش حضور در رویدادهای نمایشگاهی هندوستان۲۰ شهریور ۱۴۰۲نمایشگاه های خارجی
حضور ایران در شانزدهمین نمایشگاه مواد غذایی آنوفود هند۱۸ شهریور ۱۴۰۲نمایشگاه های خارجی

حضور ایران در شانزدهمین نمایشگاه مواد غذایی آنوفود هند

پاویون ملی ایران در شانزدهمین نمایشگاه مواد غذایی آنوفود هند برپا شد.

برپایی پاویون ایران در نمایشگاه تجاری خدمات چین/ نمایش دستاوردهای پزشکی؛ فناوریهای پیشرفته و صنایع دستی۱۳ شهریور ۱۴۰۲نمایشگاه های خارجی

برپایی پاویون ایران در نمایشگاه تجاری خدمات چین/ نمایش دستاوردهای پزشکی؛ فناوریهای پیشرفته و صنایع دستی

پاویون ملی ایران در نمایشگاه تجارت خدمات پکن در محل نمایشگاههای شهر پکن برپا شد.